Presentation

Verksamheten startades 2002 och omfattar två områden:
Psykoterapimottagning och utredningsverksamhet.

Min yrkeserfarenhet består bl. a. av arbete inom psykiatrin, medicinsk rehabilitering och arbete vid en smärtmottagning. På senare år har jag även arbetat med privata patienter i egen regi med inriktning på stressyndrom, depressioner och andra svårigheter. Jag har också tagit emot studenter från psykologprogrammet i Uppsala för utbildningsterapi. Jag är utbildad i såväl psykodynamisk terapi som kbt (kognitiv beteendeterapi) och använder den metod jag anser vara mest effektiv i det enskilda fallet.

Parallellt med arbetet i psykoterapimottagningen har jag utfört utredningsuppdrag åt Försäkringskassan, företagshälsovård och olika arbetsgivare. Jag har också arbetat för kommuner, landsting och försäkringsbolag med utredningar och bedömningar.

Vid omfattande utredningsuppdrag samarbetar jag med andra psykologer i det nätverk av leg psykologer och leg psykoterapeuter där jag själv ingår.

Min utbildning omfattar bland annat: Legitimation som psykolog, psykologexamen vid Uppsala Universitet, legitimation som psykoterapeut, psykoterapiutbildning vid Institutet för Integrativ Psykoterapi och Ericastiftelsen, Stockholm. Utbildning i psykosomatisk medicin vid Statens Institut för Psykosocial Medicin, Göteborg. KBT-utbildning vid Mindmatter AB, Göteborg/Göteborgs Universitet