Presentation

Foto på Eva vid mottagningen.Verksamheten startades 2002 och har pågått sedan dess.

Min yrkeserfarenhet består bl. a. av arbete inom psykiatrin, medicinsk rehabilitering och arbete vid en smärtmottagning. På senare år har jag även arbetat med privata patienter i egen regi med inriktning på stressyndrom, depressioner och andra svårigheter. Jag har också tagit emot studenter från psykologprogrammet i Uppsala för utbildningsterapi. Jag är utbildad i såväl psykodynamisk terapi som KBT (kognitiv beteendeterapi) och använder den metod jag anser vara mest effektiv i det enskilda fallet.

Parallellt med arbetet i psykoterapimottagningen har jag utfört utredningsuppdrag åt försäkringskassan, företagshälsovård och olika arbetsgivare. Jag har också arbetat för kommuner, regioner och försäkringsbolag med utredningar och bedömningar.

Min utbildning omfattar bland annat:

– Psykologexamen vid Uppsala Universitet
– Legitimation som psykolog
– Psykoterapeututbildning vid Institutet för Integrativ Psykoterapi och vid Ericastiftelsen, Stockholm
– Påbyggnadsutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) vid Mindmatter AB, Göteborg/Göteborgs universitet
– Legitimation som psykoterapeut
– Utbildning i psykosomatisk medicin vid Statens Institut för Psykosocial Miljömedicin, Stockholm,
och vid Institutet för Psykosomatisk Medicin, Göteborg