Psykoterapimottagning

Psykoterapin omfattar individuell samtalsterapi vid mottagningen i Västerås. Vid ett första besök bildar vi oss en uppfattning om vilken hjälp du behöver och jag ger dig ett förslag på hur vi ska gå vidare. Om vi kommer överens om att börja samtalsbehandling så har vi först tre samtal då du känner efter om psykoterapi verkar vara  rätt för dig. Därefter bestämmer du om du vill fortsätta. Om du vill gå vidare planerar vi tillsammans vilken målsättning vi skall ha för vårt arbete och hur ofta vi ska träffas.