Utredningsverksamhet

Inför en individuell rehabilitering behövs en gedigen utredning av den problematik som ska åtgärdas. Man behöver ta reda på så mycket som möjligt om grunden till problemen för att kunna anpassa och skräddarsy åtgärdsprogram på ett optimalt sätt.

Jag har trettio års erfarenhet av utredningar av långa sjukfall, smärtproblematik, olika former av psykisk dysfunktion, individuell arbetsförmåga, intellektuellt fungerande m.m.

Jag har hjälpt Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, företagshälsor, kommuner, landsting och privata arbetsgivare.